Cykelhjälmen Hövding

Cykelhjälmen Hövding

Cykelhjälmen Hövding

Låt oss prata om cykelhjälmar och då främst om Hövding. Hjälmar är en enastående innovation som har räddat mångas liv. Än idag ser man ofta cyklister som inte bär hjälm på sig och det finns olika anledningar. Samtliga är dock mycket riskabla. Det företag som försökt komma på en innovation som dessutom kanske minskar på antalet anledningar är Hövding. Ibland kan många anse att det är varmt att cykla med en hjälm på huvudet. Även det är riskabelt, men Hövding har löst en av dessa behov.

Hövdings krockkudde för cyklister kommer ut på topp enligt ett nytt cykelhjälmtest utfört av ett svenskt försäkringsbolag. 27 hjälmar testades och Hövdings resultat var enastående vad gäller både stötdämpning och skydd vid snedstöt. Jämfört med den hjälm som är sämst med testet, gav Hövding-krockkudden en sju gånger lägre risk för hjärnskakning enligt testerna.

Vad som sagts om hjälmen

Detta är ett otroligt starkt stöd för Hövding skyddsförmåga. Försäkringsbolagetstest är grundliga och överskrider lagkraven. Hövdings överlägsna resultat gör oss mer beslutsamma än någonsin att fortsätta med vårt uppdrag att skydda ännu fler cyklister skriver bolagets VD.

De nuvarande lagkraven för tillstånd att sälja cykelhjälmar på den svenska marknaden kräver endast att hjälmarna testas med vinkelrätt påverkan, vilket återspeglar hjälmarnas energiabsorptionsförmåga, men inte hur hjärnan påverkas i en cykelolycka. Försäkringsbolagetstest är betydligt tuffare eftersom de inkluderar risken för hjärnskakning. Årets tester inkluderar en så kallad skrånande inverkan, som är det mest troliga scenen med cykelolyckor. Testmetoden som används för snedstötning förväntas så småningom tillämpas på europeisk nivå. Vid snedstötning utsätts huvudet för rotationskrafter som hjärnan är extremt känslig för och kan leda till hjärnskakning och allvarliga hjärnskador med långvariga konsekvenser.

Enligt försäkringsbolaget godkänns fortfarande alltför många traditionella hjälmar trots det underlägsna skyddet under en cykelolycka. Detta har bevisats i datorsimulerade test som också avslöjar Hövdings överlägsna kapacitet att skydda hjärnan under snedstöt. Hövding: s krockkudde är tjockare och absorberar energin mycket effektivare än en traditionell hjälm.

Testresultat

Testresultat

Försäkringsbolagetstest avslutar: ”Hövding 3 gav det bästa skyddet och fick de bästa testresultaten överlägset beträffande chockabsorption samt snedställda effekter. Jämfört med den hjälm som har sämst resultat i vårt test, erbjuder Hövding en sju gånger lägre risk för hjärnskada. ”

Under ett uppträdande på svensk tv uttalade försäkringsbolagets trafiksäkerhetsforskare att ”Hövdings stötdämpning är enastående”. Årets försäkringsbolags-test genomfördes med stöd från det brittiska trafiksäkerhetsförtroendet med vinst utan hopp om att kunna sätta internationellt tryck på tillverkare av cykelhjälm och öka konsumenternas medvetenhet.

Den tredje generationen av Hövding unika krockkudde för stadscyklister släpptes i september förra året, vilket representerar den största investeringen i innovationsföretagets historia. Den nya Hövding 3 är resultatet av många års forskning och utveckling. Företaget har bland annat genomfört den mest omfattande insamlingen av data som rör cirkelrörelser och olyckor någonsin för Hövding-algoritmen. Mer än 3 000 olyckor antas med stuntmän och kvinnor, och över 2 000 timmar med regelbunden cykling har samlats in. När Hövding-krockkudden är aktiverad registrerar den cyklistens rörelser 200 gånger per sekund, och under en olycka blåses den upp på 0,1 sekunder, omsluter cyklistens huvud och fixerar hans eller hennes nacke.

© 2021 Testcyklisterna