Västerås – cykelstaden

Västerås – cykelstaden

Västerås som ligger belägen vid Mälarens norra strand är bland annat känd för sina gurkor, ABB och sitt grönvita bandylag VSK. Staden är även känd som cykelstaden på grund av sina satsningar på att göra staden cykelvänlig. I staden finns en lång tradition av att cykla och förr när industrierna låg tätt såg man varje dag strömmar av cyklister som tog sig till och från jobbet.

Västerås – cykelstaden

Det började med Aseaströmmen

Aseaströmmen är ett namn på den ström av cyklister som sågs cykla ut från ASEA när fabriksvisslan hade blåst för dagen. Under många årtionden var detta en obligatorisk syn inne i staden. Att cykla var precis så som arbetarna tog sig till jobbet. ASEA som idag heter ABB efter en sammanslagning med Brown Bowery började att växa till sig ordentligt i början på det förra seklet när ett kraftverk byggdes i staden. Det gjorde att den strömförsörjning som behövdes kunde tillhandahållas. I och med att industrin växte drog den till sig fler och fler arbetare. På den här tiden var det inte många som hade egen bil utan de flesta var väldigt glada över att ha en egen cykel att ta sig till jobbet med. Strömmen av cyklande arbetare fortsatte sen att växa fram till 1970- och 80-talet då tiderna för inhemsk industri blev sämre. Nu hade dessutom många industribyggnader belagts längre utanför städerna vilket gjorde att det var svårt att ta sig dit med cykel. Samtidigt hade andelen bilar ökat stadigt de senaste decennierna. Aseaströmmen var snart bara ett minne blott som idag finns avbildad som en staty på Stora Torget i staden. Även om man idag inte ser en stor ström av cyklister varje dag så gjorde de där åren att stadens politiker redan hade anpassat mycket av stadens infrastruktur för cyklister.

Utvecklingen fortsätter

Regering har satt upp ett mål mot att år 2025 ska förflyttningen inom våra största städer till 25 procent ske med cykel mot runt 20 procent som det är idag. Västerås ligger i topp två inom riket vad gäller att vara mest cykelvänlig. Bara Norberg har fler cykelvägar per capita. Staden jobbar ständigt på att förbättra sig. Något som ständigt byggs ut är antalet cykelbanor med värmeslingor. Det gör det möjligt för befolkningen att cykla även på vintern. Värmeslingor, kanske många undrar, det kan inte vara särskilt bra för klimatet att slösa energi på det där sättet? Faktum är att det är spillvärme från fjärrvärmenätet som används så det är i högsta grad klimatvänligt. Dels används energi som annars skulle gå till spillo och dels får det människor att cykla mer, det vill säga minska utsläppen av CO2. Win-win, alltså. En undersökning av SCB visar att invånarna i Västerås är mest nöjda i hela landet med sina cykelvägar och många som bor där väljer också att ta cykeln istället för bilen eller bussen. Det sparar in många kilo CO2 per år. Kommunen jobbar också efter parollen ”Enkelt att cykla och gå” när de ständigt planerar för att underlätta för trafikanter som väljer att inte färdas med bil eller lokaltrafik. Staden har fortfarande stor nytta av de cykelvägar som byggdes redan på 1960-talet. Idag planeras inte bara att det ska vara enkelt att ta sig fram utan numera sätts även fokus på säkerhet.

© 2021 Testcyklisterna